Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư

Vấn đề và sự kiện - Ngày đăng : 08:19, 26/06/2018

BT- Trong hơn 2 năm qua, Đảng bộ và chính quyền các cấp, các sở ngành của tỉnh Bình Thuận đã chú trọng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Trong 2 năm 2016-2017, Bình Thuận đã huy động vốn đầu tư xã hội 37.180 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý là 4.246 tỷ đồng, chiếm 11,4%; nguồn vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn, nguồn vốn tư nhân và nguồn vốn khác 32.934 tỷ đồng, chiếm 88,6% so với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Nhờ các nguồn vốn này, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu của tỉnh tiếp tục được đầu tư khá hơn, từng bước đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm đảm bảo nguyên tắc, tuân thủ các quy định của Trung ương. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn đối ứng cho các dự án ODA, hoàn ứng các công trình, dự án đã triển khai. Ưu tiên cho các công trình trọng điểm, bức xúc, công trình dở dang để hoàn thành đưa vào khai thác, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và hạn chế để nợ đọng xây dựng cơ bản. Bám sát yêu cầu, mục tiêu tái cơ cấu đầu tư công. Theo dõi sát tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn theo hướng cắt giảm vốn các dự án chậm triển khai thực hiện để điều chuyển bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng thực hiện nhưng còn thiếu vốn. Quan tâm theo dõi, giúp tháo gỡ vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Sân bay Phan Thiết, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, các tuyến đường giao thông tại Phan Thiết. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn quan tâm đến công tác hợp tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Đặc biệt trong năm 2017, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã thu hút một số dự án đầu tư quy mô lớn về du lịch đăng ký đầu tư vào khu vực Hòa Thắng – Hòa Phú và hai bên đường 706B và các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhờ những động thái tích cực trên, trong 2 năm 2016 - 2017, Bình Thuận đã thu hút được 216 dự án, tổng vốn đầu tư là 78.279 tỷ đồng. UBND tỉnh còn quan tâm, chú trọng việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy tiến độ triển khai của các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách. Nhờ đó đã có thêm 17 dự án khởi công xây dựng và 31 dự án đi vào hoạt động kinh doanh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công. Qua đó đã rà soát, bãi bỏ một số quyết định không còn phù hợp và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đồng bộ để kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư. Những việc làm trên đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng hơn về thủ tục đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là việc huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Việc giải quyết chồng lấn quy hoạch khoáng sản titan, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch 3 loại rừng… còn chậm, gây khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục thu hút đầu tư, để kéo dài thời gian.

Trong thời gian tới chính quyền các cấp, các sở ngành cần tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020. Chính quyền các cấp, các sở ngành tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, bức xúc theo kế hoạch. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc chồng lấn các quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương, ODA, trái phiếu Chính phủ để tỉnh đầu tư các công trình hạ tầng thủy lợi, kè biển, giao thông liên vùng…

Nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược, có năng lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không để các công trình, dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, ngành điện, hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Huỳnh Lê