Hàm Thuận Nam: Rà soát không để sót đối tượng thụ hưởng chính sách

Đời sống - Ngày đăng : 22:20, 08/11/2021

BT- Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giám sát việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, trên tinh thần kịp thời, nhưng phải đúng quy định.
Người lao động nghèo ở Hàm Thuận Nam được hỗ trợ trong mùa dịch.

Bà Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên của đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 tại huyện Hàm Thuận Nam.

Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Cho đến thời điểm này, UBND huyện đã kịp thời thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho 174 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, số tiền 603,820 triệu đồng; 42 lao động ngừng việc, số tiền 55 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 32 F0 đang điều trị tại cơ sở y tế, số tiền 48,720 triệu đồng, 168 F1, số tiền 212, 960 triệu đồng, 30 F0, F1 là trẻ em, số tiền 30 triệu đồng; hỗ trợ 23 hộ kinh doanh, số tiền 69 triệu đồng và 170 người lao động tự do, số tiền 255 triệu đồng.

Cùng với việc hỗ trợ tiền, việc cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, được phân bổ là 439.140 kg, hỗ trợ cho 8.523 hộ/29.276 khẩu, mỗi khẩu hỗ trợ 15 kg và thời gian hỗ trợ  1 tháng. Huyện đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương đúng quy định theo 2 đợt. Mỗi hộ nghèo 1 triệu đồng, hộ cận nghèo 500.000 đồng với tổng số tiền 737,500 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ tại địa phương có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nhất là hồ sơ về lao động tự do còn chậm. Trong khi đó, việc thanh tra, kiểm tra chưa được quan tâm; chưa phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 tại cơ sở.

Đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết 68, bà Bố Thị Xuân Linh cho rằng,  huyện Hàm Thuận Nam nên tăng cường hướng dẫn cấp xã rà soát, thống kê, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định, không để bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, thông qua các hệ thống tuyên truyền một cách sâu rộng về chính sách, để người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn nắm được đầy đủ thông tin về các chế độ hỗ trợ. Nhất là khâu thẩm định hồ sơ và lập danh sách đề nghị xét hỗ trợ cho các đối tượng phải đúng quy định, nhưng trên tinh thần khẩn trương, rà soát đối tượng đến đâu giải quyết đến đó. Trong đó, phát huy vai trò giám sát, khắc phục khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết.

Q.Nhân