Tiếp tục đầu tư xây dựng công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ý kiến bạn đọc - Ngày đăng : 11:36, 27/07/2017

BT- Ông Trần Xuân Hữu, ngụ tại phường Đức Nghĩa (Phan Thiết) phản ánh: Dự án công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận được quy hoạch gần 10 năm nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã thực hiện xong, nhưng dự án không được triển khai. Do vậy, nhiều hộ dân tái lấn chiếm đất xây dựng nhà ở. Một số nhà giải tỏa dỡ bỏ không hết còn lại bức tường cao dễ đổ, rất nguy hiểm khi có gió lớn. Người dân đề nghị thành phố và tỉnh cần tiếp tục triển khai dự án để cảnh quan môi trường sau khu Bảo tàng Hồ Chí Minh sạch đẹp và văn minh hơn.
Khu đất đã được giải tỏa để xây dựng công viên.

Qua tìm hiểu vấn đề nêu trên chúng tôi được biết: Khu đất dọc bờ sông Cà Ty sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận được quy hoạch công viên cây xanh. Dự án đã hoàn thành việc đền bù, giải tỏa giai đoạn 1. Hàng chục hộ dân đã được tái định cư ổn định cuộc sống. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát, bổ sung dự án công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Dự kiến ngân sách tỉnh sẽ bổ sung 5.000 triệu đồng và giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Mới đây, ngày 16/6/2017 UBND tỉnh có Công văn số 1272 đồng ý về chủ trương thanh quyết toán các hạng mục của gói thầu số 2, số 3 đã hoàn chỉnh của dự án công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. Đồng thời, thống nhất việc điều chỉnh lại ranh thu hồi đất của tuyến đường hẻm; giao cho UBND thành phố Phan Thiết rà soát lại việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng của các hộ dân được điều chỉnh nằm ngoài ranh dự án mới và đề xuất phương án xử lý cụ thể. UBND tỉnh cũng chỉ đạo để thuận tiện trong công tác thanh toán toàn bộ dự án không lặp lại các thủ tục về công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất… UBND tỉnh giao cho thành phố Phan Thiết tiếp tục làm chủ đầu tư dự án, triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định. Đồng thời, ủy thác cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tiếp tục quản lý điều hành dự án bảo đảm tiến độ đầu tư nhằm chỉnh trang đô thị sau khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

HỒ NHẬT