Thực hiện dự án KDL Suối nước nóng Bưng Thị: Chủ đầu tư phải đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu

Kinh tế - Ngày đăng : 11:13, 02/08/2017

BTO- UBND tỉnh vừa có văn bản về việc kêu gọi đầu tư dự án KDL Suối nước nóng Bưng Thị trên địa bàn hai xã Thuận Quý và Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Theo đó thống nhất tiêu chí để tổ chức kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư, bao gồm 3 tiêu chí bắt buộc và 6 tiêu chí ưu tiên. Trong đó, các tiêu chí bắt buộc mà nhà đầu tư phải đảm bảo là: Có năng lực tài chính, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, không vi phạm quy định về pháp luật đất đai. Đối với các tiêu chí ưu tiên liên quan đến năng lực kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi nghề cho người dân có đất trong vùng dự án, có phương án đầu tư hợp lý, thành lập doanh nghiệp tại Bình Thuận để thực hiện dự án…

Đ.Q