Xây dựng Phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận

Du lịch - Ngày đăng : 15:47, 04/01/2022

Sở chức năng vừa có Tờ trình tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung Bình Thuận vào danh sách các địa phương được đón khách du lịch quốc tế.

Theo dự thảo Phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, địa phương kiến nghị được triển khai qua 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 (từ tháng 1/2022) tiến hành thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn theo danh sách do sở chức năng công bố.

Giai đoạn 2 (từ tháng 3/2022) tiếp tục mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua những chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại Bình Thuận và các địa phương khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho đón khách du lịch quốc tế sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.

Còn giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, thời điểm bắt đầu giai đoạn này căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu…

Phương án này được xây dựng và kiến nghị triển khai trong thời gian tới nhằm từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận. Đồng thời khôi phục lại hoạt động của ngành du lịch cũng như các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan theo lộ trình cho phép của Chính phủ và góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Việc tổ chức đón khách quốc tế đến Bình Thuận sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo lộ trình đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hướng dẫn tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận còn hướng tới quảng bá hình ảnh và khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Cũng theo dự thảo Phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận, trong quá trình thực hiện, địa phương sẽ điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế và cập nhật các chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành liên quan.

Được biết đến cuối năm ngoái, cả nước có 5 địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế, bao gồm: Quảng Nam, Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa. Với Bình Thuận, kể từ 24/10/2021, du lịch địa phương đã chính thức mở cửa đón khách nội địa trở lại trong giai đoạn bình thường mới…

Đ.QUỐC