Hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng

Đời sống - Ngày đăng : 15:31, 13/01/2022

BTO- Thường trực Tỉnh ủy vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 94.566 triệu đồng cho 102.231 đối tượng, trong đó: Dự kiến có 63.906 đối tượng được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người và 38.325 đối tượng được hỗ trợ 800.000 đồng/người.

- Mức hỗ trợ 1 triệu đồng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan hành chính sự nghiệp (kể cả cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), cơ quan khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể và Hội quần chúng; cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh... có tỷ lệ mất sức lao động từ 61% trở lên; hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế hoặc theo Nghị định 68/CP…

- Mức hỗ trợ 800.000 đồng cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ mất sức từ 21% - 60%; bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động tử 41% đến 60%; công nhân viên chức bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có tỷ lệ mất sức lao động từ 31% đến 60%; người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thân nhân thờ cúng liệt sĩ và thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Riêng các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị được giao tự chủ tài chính thì hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình theo khả năng bằng quỹ khen thưởng hoặc quỹ phúc lợi; trường hợp không có quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi thì hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng mức chi không quá 1 triệu đồng/người.

Ngọc Bích