Bỏ phiếu công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Kinh tế - Ngày đăng : 09:59, 18/01/2022

Chiều 17/1, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận 4 xã gồm Bình An (huyện Bắc Bình), xã Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam), xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc) và xã Gia An (Tánh Linh) đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2021.

T.Duyên