Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày đăng : 05:59, 20/01/2022

“Khi thắng không kiêu, khi lui không nản! Các anh em quyết kháng chiến cho đến thắng lợi”.
www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Gửi các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, tự vệ và dân quân toàn quốc”, được viết vào tháng 1/1947.

Người khẳng định nhiệm vụ vẻ vang và thành tích oanh liệt của các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, tự vệ, dân quân toàn quốc trong năm đầu chống thực dân Pháp xâm lược; Người chỉ rõ: “Khi thắng không kiêu, khi lui không nản! Các anh em quyết kháng chiến cho đến thắng lợi. Mặc kệ tàu bay, thiết giáp, các anh cứ tiến lên, cứ xông vào! Anh dũng thay! Lòng quyết thắng của anh em. Các chiến sĩ là đàn con anh hùng của Tổ quốc. Các chiến sĩ quyết đem xương máu để giữ vững non nước Lạc Hồng!”.

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, tự vệ và dân quân toàn quốc năm ấy, đã ghi sâu vào tiềm thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ và đã trở thành một trong những phẩm chất của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn kiên cường, bất khuất, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

TS