Ngành ngân hàng phải dự báo xu hướng để giúp Bình Thuận có cơ sở tăng tốc phát triển kinh tế

Kinh tế - Ngày đăng : 19:02, 24/01/2022

BTO- Đó là chỉ đạo của ông Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chiều ngày 24/1/2022, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022.

Tham dự còn có ông Nguyễn Hữu Thông – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, ông Trần Nguyên Lộc – Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, đại diện các sở ngành và tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh.

image1-8-.jpeg

Đến 31/12/2021, nguồn vốn huy động toàn tỉnh được 48.944 tỷ đồng, tăng 19,45% so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 74.194 tỷ đồng (không kể vay tổ chức tín dụng ngoài địa bàn), tăng 6,49% so với cuối năm 2020. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tăng dư nợ cho khu vực thương mại, dịch vụ, phù hợp định hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của địa phương. Qua báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận và một số TCTD, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực ngành ngân hàng đã làm trong năm 2021. Ông nhận định: “Trong năm 2021 ngành ngân hàng Bình Thuận triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, các giải pháp về tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng gắn với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương, địa phương. Đã tập trung triển khai thực hiện “mục tiêu kép” của ngành, vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện kịp thời các giải pháp tín dụng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Cụ thể như cơ cấu lại thời hạn nợ, xem xét miễn giảm lãi, phí, cho vay mới… mở rộng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch. Thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 1058 của Thủ tướng Chính phủ gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn theo Nghị quyết 42, đảm bảo hệ thống TCTD phát triển lành mạnh, an toàn hiệu quả, nợ xấu thấp hơn mặt bằng chung cả nước. Đồng thời triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

Bên cạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ ra những mặt còn hạn chế như dư nợ cho vay trên địa bàn trong năm 2021 tăng trưởng còn thấp (tăng 6,49%), thấp hơn so với năm 2020 và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước (12,97%); một số đơn vị có mức tăng trưởng âm; nợ xấu có xu hướng tăng trong các tháng trong năm (đến tháng 11/2021, tỷ lệ nợ xấu là 1,3% nhưng trong tháng 12/2021, tỷ lệ nợ xấu là 0,84%). Ngoài ra, chưa tính đến nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu do dư nợ của khách hàng được cơ cấu, miễn, giảm lãi theo Thông tư số 01, 03 và 14.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo trong năm 2022 ngành ngân hàng phải thực hiện tốt kế hoạch với các giải pháp điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN Việt Nam và định hướng của tỉnh. Ngành ngân hàng cần có dự báo xu hướng phát triển để làm cơ sở hoạch định, quyết định chính sách và giải pháp đúng đắn để Bình Thuận nhanh chóng phục hồi kinh tế...Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn ngân hàng. Trong đó tập trung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và phục hồi các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dịch vụ. Các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng số, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công, nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục… Tiếp tục cho vay chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường quản lý, giám sát, tổ chức đảm bảo hệ thống ATM, POS hoạt động thông suốt, an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân trong dịp tết…

Trần Thi