Văn phòng Tỉnh ủy dẫn đầu Khối thi đua 6

Xã hội - Ngày đăng : 09:19, 25/01/2022

Chiều 24/1, Khối thi đua 6 tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ông Tiêu Hồng Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Trưởng Khối năm 2021) chủ trì hội nghị.

Khối thi đua 6 gồm 9 thành viên là: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Bình Thuận.  

1.jpg
Ông Tiêu Hồng Phúc chủ trì hội nghị.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 nhưng các cơ quan thành viên Khối đã chủ động triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với phong trào thi đua, qua đó, thực hiện và hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Các đơn vị đều có kế hoạch và tổ chức các hình thức sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn phong phú và thiết thực. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, tham gia xây dựng nông thôn mới được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện duy trì thường xuyên với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực từ nguồn ủng hộ tiền lương của cán bộ, công chức, người lao động và xã hội hóa. Đặc biệt, hoạt động của Khối trong năm 2021 đổi mới, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19. Công tác thi đua ở từng cơ quan được tổ chức thực hiện cụ thể, sát với chủ đề theo kế hoạch của Khối đề ra và tình hình thực tiễn tại cơ quan. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Bình xét thi đua năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy được 9/9 thành viên trong khối bình chọn là đơn vị dẫn đầu và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Khối phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cơ quan trong năm 2022. Phấn đấu thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua và danh hiệu thi đua đã đăng ký năm 2022 giữa các đơn vị trong khối, không để xảy ra trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật… 

Tại hội nghị tổng kết, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được bầu làm Trưởng Khối thi đua 6 năm 2022.

K.ANH