Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

Chính trị - Ngày đăng : 20:59, 14/02/2022

BTO-Chiều nay 14/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”.
img_7091.jpeg
Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi chiều nay 14/2.

Cuộc thi được phát động từ ngày 14/2 và kết thúc vào ngày 15/8/2022. Nội dung tìm hiểu của cuộc thi gồm những kiến thức về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng bộ địa phương. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn...

Người tham gia cuộc thi trực tuyến bằng phần mềm thi trắc nghiệm: tracnghiemtgbt@gmail.com được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận: binhthuan.dcs.vn
và các website liên kết gồm: Báo Bình Thuận: baobinhthuan.com.vn; Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận: binhthuantv.vn; Tỉnh đoàn Bình Thuận: tinhdoanbinhthuan.org.vn; Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận: sgddt.binhthuan.gov.vn.

Ban Tổ chức sẽ tổng kết cuộc thi và trao giải bằng hình thức phù hợp, dự kiến vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

img_7094.jpeg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiêu Hồng Phúc phát biểu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiêu Hồng Phúc nêu rõ: Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

img_7097.jpeg
Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết hưởng ứng triển khai cuộc thi.

Để cuộc thi được triển khai lan tỏa sâu rộng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đạt mục đích, yêu cầu đề ra; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, phát huy vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức triển khai, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đồng thời yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có hình thức triển khai hưởng ứng cuộc thi phù hợp.

img_7104.jpeg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiêu Hồng Phúc nhấn nút phát động cuộc thi.

"Thành công của cuộc thi sẽ là nguồn cổ vũ to lớn, góp phần tạo ra động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 47 năm giải phóng Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2021), 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 30 năm ngày tái lập tỉnh Bình Thuận (1/4/1992 – 1/4/2022) và 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển" - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

THU HÀ