Đảm bảo an ninh, an toàn du lịch

Du lịch - Ngày đăng : 10:02, 17/03/2022

BTO-Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận năm 2022 vừa được UBND tỉnh ban hành vào giữa tháng 3 này.

Theo đó hướng đến tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương giải quyết tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển du lịch. Mặt khác còn chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, an toàn góp phần phát triển du lịch bền vững.

Để thực hiện hiệu quả, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao nhận thức của xã hội về đảm bảo an ninh, an toàn du lịch cũng như đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh, an toàn du lịch. Cùng với đó sẽ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn du lịch, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và hoàn thiện cơ chế chính sách tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch.

Bên cạnh Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh. Riêng Hiệp hội Du lịch Bình Thuận sẽ đôn đốc cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành các quy định pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, tổ chức tuần tra, bảo vệ, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở du lịch để trao đổi, phối hợp các sở ngành, địa phương tiến hành giải quyết nhằm đảm bảo an ninh trật tự, môi trường tự nhiên, xã hội và phát triển du lịch bền vững…

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận tiếp tục được quan tâm triển khai (Ảnh minh họa).

Đ.Q