Xây dựng Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Chú trọng về chất lượng

Chính trị - Ngày đăng : 07:00, 21/03/2022

Bên cạnh việc tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, thu hút nhiều lao động vào làm việc. Theo đó, việc thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN) để góp phần tích cực nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, chăm lo quyền lợi người lao động là việc làm cấp thiết.
hinh-xay-2.jpg

Cách làm hay của tổ chức Đoàn

Quán triệt chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp trong khu vực này luôn là một trong những trọng tâm công tác, được tập trung đầu tư triển khai nhiều giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nhờ đó năm 2021, tổ chức Đoàn Thanh niên đã giới thiệu 36 đoàn viên ưu tú là công nhân cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 21 đoàn viên công nhân được kết nạp vào Đảng. Đoàn, Hội đã thành lập 11/10 cơ sở Đoàn, hội (đạt tỷ lệ 110% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao). Đến nay, toàn tỉnh đã có 67 tổ chức Đoàn thanh niên với 1.947 đoàn viên; có 23 tổ chức Hội LHTN với 175 hội viên.

Anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tới thời điểm 6 tháng đầu năm, rồi 9 tháng đầu năm 2021, một số cơ sở đoàn có đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn điều chỉnh, giảm chỉ tiêu thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giảm chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp năm 2021. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết tâm không điều chỉnh, không giảm chỉ tiêu này và quyết liệt chỉ đạo cơ sở kiên trì, đeo bám đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu.

“Ngay từ đầu năm chúng tôi đã đưa chỉ tiêu vào chương trình công tác năm và giao nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu về thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cho các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Việc giao chỉ tiêu này được thực hiện trên cơ sở trước đó đã khảo sát, nắm tình hình, phân loại doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đoàn, Hội để có kế hoạch vận động thành lập tổ chức theo quy định. Trên cơ sở đó, các Đoàn cấp huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành lập mới các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tại các tổ chức cơ sở đã thành lập; tăng cường công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp”, anh Huy chia sẻ.

hinh-xay-.jpg
Nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân của Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Cũng theo anh Huy, 1 trong những giải pháp quyết liệt nhất trong thời điểm lúc bấy giờ đó là, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh triển khai các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo môi trường thực tiễn phong phú cho đoàn viên thanh niên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia. Qua đó phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo đề xuất các ý tưởng, sáng kiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó tạo niềm tin với các chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội đối với người lao động. Nhiều đoàn viên, thanh niên công nhân đã thể hiện được tính tiên phong, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đi đầu trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực chuyên môn, được đoàn viên, hội viên, người lao động và chủ doanh nghiệp tin tưởng. “Mặt khác, chúng tôi đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng công nhân là đoàn viên, thanh niên; tuyên dương, khen thưởng đối với những thanh niên trong doanh nghiệp có các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng mang lại hiệu quả trong quản lý, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, anh Huy nhấn mạnh.

Không riêng gì tổ chức Đoàn, các địa phương, đoàn thể khác và một số doanh nghiệp trong tỉnh đều có những nỗ lực cụ thể để công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng đi vào thực chất. Nhờ đó, trong năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp 95/80 đảng viên mới (vượt 18,75% chỉ tiêu đề ra); thành lập được 15/15 tổ chức công đoàn cơ sở (đạt 100% chỉ tiêu đề ra); thành lập được 11/10 tổ chức cơ sở Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (vượt 10% chỉ tiêu đề ra).

Để chất lượng nâng lên

Thống kê đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 7.825 DNNKVNN đang hoạt động. Toàn Đảng bộ tỉnh có 71 tổ chức đảng với 1.379 đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ sở đảng trong DNNKVNN; có 303 tổ chức công đoàn cơ sở với 32.957 đoàn viên; có 67 tổ chức Đoàn thanh niên với 1.947 đoàn viên; có 23 tổ chức Hội LHTN với 175 hội viên; có 10 tổ chức Hội Phụ nữ với 191 hội viên và có 10 tổ chức Hội Cựu chiến binh với 175 hội viên.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình công tác năm 2022, với chỉ tiêu cụ thể là thành lập mới 3 tổ chức đảng, kết nạp mới từ 80 đảng viên trở lên; phấn đấu thành lập mới 15 tổ chức công đoàn cơ sở; thành lập mới 13 tổ chức cơ sở Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; phấn đấu thành lập mới 15 tổ chức hội phụ nữ ở những doanh nghiệp có đông lao động nữ nhưng chưa có tổ chức công đoàn.

Để thực hiện tốt những chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê, nắm chắc danh sách, số lượng doanh nghiệp (trong đó, số doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động đang làm việc trở lên); số lượng lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; số lao động hiện là đoàn viên công đoàn, nữ, đoàn viên thanh niên, hội viên hội LHTN Việt Nam, hội viên Hội Cựu chiến binh. Đồng thời tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những tâm tư, nguyện vọng đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng lao động đang làm việc tại các DNNKVNN để vận động, tạo sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các DNNKVNN có đủ điều kiện. Song song đó, làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng để người lao động trong các doanh nghiệp nắm, hiểu rõ quy định pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đối với quyền lợi của người lao động theo Bộ luật Lao động, về trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động để không tạo ra điểm nóng, xảy ra xung đột giữa doanh nghiệp với người lao động và đình công, lãng công…

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, đoàn thể cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ phù hợp điều kiện cụ thể từng doanh nghiệp. Phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp; Duy trì gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với chủ doanh nghiệp để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

NGỌC DIỆP