Không tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn

Kinh tế - Ngày đăng : 15:34, 23/03/2022

BTO-Sở Công Thương vừa đề nghị các công ty, nhà máy thủy điện trên địa bàn Bình Thuận tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thủy điện.

Cụ thể là tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, công việc liên quan nhằm tăng cường kiểm tra, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thủy điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiến hành rà soát các thủ tục liên quan đến công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, hồ chứa thủy điện để triển khai thực hiện đúng quy định.

Trong đó lưu ý nội dung lập, trình phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập cũng như lập, rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện (định kỳ 5 năm), trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời lắp đặt hệ thống giám sát, thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước, công trình liên quan theo quy định và kịp thời báo cáo, xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

Cùng với đó còn kiểm tra, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước và tổ chức kiểm định an toàn đập, hồ chứa định kỳ theo quy định. Xúc tiến bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước, lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn đập và vùng hạ du đập. Tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn…

Vấn đề này, các đơn vị còn được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện thủ tục liên quan đến công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định về Sở Công Thương trước ngày 30/3/2022 để theo dõi, phối hợp.

Q.TÍN