Đức Linh: Gửi tiết kiệm gần 900 triệu đồng hưởng ứng “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Xã hội - Ngày đăng : 07:31, 05/04/2022

Ngày 4/4 vừa qua, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ phát động “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, bằng hình thức trực tuyến tại đầu cầu tỉnh và điểm cầu các huyện, thị xã. Tại điểm cầu huyện Đức Linh có sự tham dự của lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; lãnh đạo, đại diện văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban Mặt trận huyện; các hội đoàn thể, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức gửi tiền tiết kiệm.

Theo tinh thần của lễ phát động ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, được thực hiện từ ngày 4-28/4/2022, với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội...

3-1-.jpg

Tại huyện Đức Linh, ngay sau buổi lễ phát động đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, đơn vị hưởng ứng gửi 31 sổ tiết kiệm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Linh với tổng số tiền 890 triệu đồng.

Văn Thạnh