Giao ban toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 16:23, 25/04/2022

Sáng 25/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Tại điểm cầu Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
z3366899640850_25a270d3ab544622d5d7bd190e4c3b76.jpg

Báo cáo tại hội nghị, UBKT Trung ương cho biết, quý I/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS. UBKT các cấp thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên (tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021). Qua KTGS có kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, đã xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tại Bình Thuận, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các chương trình KTGS theo quy định. Triển khai kế hoạch giám sát đối với 2 tổ chức Đảng, 2 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, về mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. UBKT các đơn vị trực thuộc và cơ sở cũng tiến hành kiểm tra đối với 30 tổ chức Đảng và 36 đảng viên; giám sát 11 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật 19 đảng viên. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng, 12 đảng viên,…

Qua nghe báo cáo kết quả và đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác KTGS của Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy, UBKT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ KTGS. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng chỉ ra một số hạn chế, đó là có nơi lựa chọn nội dung KTGS chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; chậm thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp phải chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật. Tập trung chỉ đạo, thực hiện kiểm tra khi tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận; KTGS ngay những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng. UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23 của Ban Bí thư….

LÊ PHÚC