Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Chính trị - Ngày đăng : 11:12, 29/04/2022

BTO - Mới đây, Tỉnh đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức ký kết thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025.


Tham dự chương trình ký kết có bà Vũ Thị Ngọc Liên - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

d2ece9a9-f0a6-4391-8195-87eb1c54b4da.jpeg
Bà Vũ Thị Ngọc Liên - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, anh Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong công tác phối hợp hoạt động hàng năm về giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi, phối hợp đề xuất và giải quyết chính sách đối với TNXP, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với cựu TNXP giữa 2 đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội cựu TNXP tỉnh đã thống nhất ban hành Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 với 4 nội dung phối hợp trọng tâm. Cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cựu TNXP; xây dựng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp tổ chức các hoạt động lớn, các hoạt động kỷ niệm truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.
Thông qua chương trình phối hợp, 2 đơn vị mong muốn nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và xã hội về truyền thống vẻ vang của dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử hào hùng của lực lượng TNXP; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, với cựu TNXP; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với cựu TNXP.

N.Hân