Nỗ lực trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Pháp luật - Ngày đăng : 05:56, 03/05/2022

Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo là một trong những công việc quan trọng luôn được các cấp, ngành quan tâm.

Nỗ lực

Từ đầu năm đến nay, dù ảnh hưởng dịch Covid-19, thủ trưởng các cấp, ngành toàn tỉnh tiếp công dân thường xuyên và định kỳ 792 lượt/900 người/762 vụ việc; tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.216 đơn bao gồm cả năm trước chuyển sang, tăng 398 đơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý 1.200/1.216 đơn. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến đất đai như việc đòi lại đất cũ; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất làm đường cao tốc Bắc - Nam, đường ĐT 719, đầu tư mới đường ĐT 719B và đường Hàm Kiệm - Tiến Thành; lấn chiếm đất công; lấn chiếm hành lang đường bộ...

20220110_130800.jpg

Theo đó, đã giải quyết được 649 vụ khiếu tố, kiến nghị và phản ánh, số còn lại đang trong thời hạn thụ lý, xác minh. Trong quá trình giải quyết, các cấp, ngành, trực tiếp là lãnh đạo, cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Không chỉ vậy còn lắng nghe, giải thích, hướng dẫn, xem xét hoặc báo cáo người có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề người dân mong muốn. Qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, ngày càng hạn chế khiếu kiện nói chung, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Minh chứng, năm 2020 tiếp nhận 5.138 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, giải quyết được 3.140 vụ, đến năm 2021 chỉ tiếp nhận 3.610 đơn bao gồm cả năm trước chuyển qua, giải quyết 1.983 vụ, số còn lại không đủ điều kiện và trong thời gian thụ lý, xác minh. Ngoài ra, các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan thanh tra đã thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo. Có sự phối hợp, trao đổi trong giải quyết khiếu nại, tố cáo với thủ trưởng cùng cấp, các sở, ngành, địa phương. Thanh tra tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND huyện duy trì việc giao ban hàng tháng với người đứng đầu các đơn vị, xã, phường để nắm bắt tình hình giải quyết đơn thư, nếu thấy có vướng mắc chỉ đạo họ tập trung giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền.

Còn những vướng mắc

Trong quá trình giải quyết đơn thư, các vụ việc còn gặp nhiều vướng mắc nên kết quả mang lại chưa như ý muốn. Công dân gửi nhiều đơn đến cơ quan, đơn vị, có đơn đang giải quyết, nhưng họ vẫn tiếp tục gửi gây khó khăn việc giải quyết; tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật đối với cá nhân, rất khó thực hiện, nhất là thu hồi tài sản... Nguyên nhân có nhiều vụ, trong đó có những vụ việc phức tạp, hồ sơ, chứng cứ không đầy đủ nên khâu thẩm tra xác minh kéo dài. Một số người dân cố tình hiểu sai, không thực hiện đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, gửi đơn khiếu tố nhiều nơi, vượt cấp nhằm gây áp lực để các cấp chính quyền giải quyết. Thanh tra tỉnh cho biết: Có trường hợp giải quyết nhiều lần, nhưng không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện hoặc chuyển từ hình thức khiếu nại sang tố cáo khi khiếu nại không đạt mục đích, dẫn đến khiếu nại khiếu tố không điểm dừng.

Bên cạnh đó, tỉnh ta đang triển khai nhiều dự án nên phải giải tỏa, thu hồi đất của nhiều hộ dân, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân khi chủ trương, chính sách Nhà nước về đền bù, hỗ trợ thu hồi thường xuyên thay đổi. Áp dụng thực hiện chưa kịp thời, đồng bộ; chính quyền địa thương không quản lý chặt chẽ diện tích đất trên địa bàn mình nên để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất trái phép khi triển khai dự án gặp nhiều khó khăn.

Thanh tra tỉnh dự báo, thời gian tới, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều dự án tiếp tục triển khai sẽ không tránh khỏi việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường. Đơn thư khiếu nại, khiếu tố sẽ phát sinh, các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. “Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh mạch trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là công khai quá trình giải quyết trên các phương tiện thông tin. Giúp cho các tổ chức, công dân theo dõi, giám sát và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo”, Thanh tra tỉnh nhấn mạnh.

Từ 7/2016 đến 7/2021, thủ trưởng các cấp, ngành tiếp công dân 26.137 lượt/19.986 vụ việc, trong đó lãnh đạo UBND tỉnh tiếp định kỳ 87 ngày với 111 lượt/211 vụ việc; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo 24.186 đơn, chủ yếu liên quan đất đai. Qua giải quyết và xứ lý đã khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, 175.550 m2 đất các loại; thu hồi cho Nhà nước số tiền hàng tỷ đồng, 1.013 m2 đất các loại; kiểm điểm, xử lý kỷ luật, cho nghỉ việc, cách chức, cảnh cáo và khiển trách nhiều tập thể, cá nhân.

Lê Ninh