Quy trình 5 bước luân chuyển cán bộ theo Quy định 65 của Bộ Chính trị

Chính trị - Ngày đăng : 06:46, 08/05/2022

Quy định 65 của Bộ Chính trị đề ra 5 bước trong luân chuyển cán bộ.
infographic_5_buoc_luan_chuyen_can_bo.jpg

vov.vn