Gia hạn Hội thi “Tiếng hát Công nhân lao động Bình Thuận” lần thứ I - 2022

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 14:59, 12/05/2022

BTO- Phòng Quản lý văn hóa và gia đình cho biết, Hội thi “Tiếng hát công nhân lao động” lần thứ I – 2022 sẽ lùi thời gian tổ chức vào ngày 27/5, do thí sinh đăng ký còn hạn chế.

Ban tổ chức quyết định, dời thời gian so với dự kiến ban đầu để tạo điều kiện cho các thí sinh có thêm thời gian tìm hiểu, chuẩn bị và đăng ký tham gia Hội thi. Theo đó, ngày cuối cùng nhận đăng ký dự thi là ngày 27/5/2022. Vòng sơ khảo chính thức sẽ bắt đầu ngày 29/5, tại Liên đoàn lao động tỉnh. Ban tổ chức sẽ chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất để tiếp tục bước vào vòng chung kết vào ngày 5/6/2022.

Đây sẽ là sân chơi nhằm duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ  thiết thực, lành mạnh và bổ ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động sau giờ làm việc, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng văn nghệ trong các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, chào mừng Tháng Công nhân năm 2022.

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các ca khúc truyền thống cách mạng, ca ngợi quê hương Bình Thuận, đất nước, con người Việt Nam đến với lực lượng công nhân lao động, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, ca ngợi ngành nghề và lan tỏa niềm tin yêu trong công việc và cuộc sống, không sử dụng ca khúc nước ngoài. Khuyến khích thí sinh hát những ca khúc truyền thống cách mạng, những ca khúc sáng tác về quê hương Bình Thuận.

Quang Nhân