Học tập, quán triệt 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ (khoá XIV)

Chính trị - Ngày đăng : 14:15, 20/05/2022

BTO- Hôm nay 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khoá XIV) và Kế hoạch số 66, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Văn An – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh.

5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An quán triệt Nghị quyết 05

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An quán triệt Nghị quyết 05 về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao; Nghị quyết 06 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh quán triệt Nghị quyết số 10 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong quán triệt Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025.

2.jpeg
Đại biểu dự hội nghị 

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng quán triệt Nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nam quán triệt Kế hoạch số 66, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thị xã thành phố nắm vững vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 5 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khoá XIV), nhiệm kỳ 2020 – 2025. 5 nghị quyết là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV. Những nghị quyết này không chỉ kế thừa mà còn phát triển sâu sắc hơn các nghị quyết ở giai đoạn trước, với nhiều tiếp cận mới; trong đó, chú trọng đến đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả từng ngành, lĩnh vực, từng chủ trương, chính sách. Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được ưu tiên và xem đây là khâu đột phá, tạo bước nhảy vọt xa hơn, cao hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân để không bị chậm chân, bị tụt hậu. Tổ chức triển khai tốt 5 nghị quyết chuyên đề sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

T.HÀ