Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày đăng : 05:16, 23/05/2022

“Đã hứa thì phải làm, làm thì phải được”.
www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ III, ngày 23/5/1958.

Người nhắc nhở mọi người phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nói đi đôi với làm có ý nghĩa lớn đối với mọi người, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi lời nói đi đôi với việc làm, nói được làm được, làm tốt sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được quần chúng hưởng ứng và làm theo. Ngược lại, nói nhiều làm ít hoặc hứa mà không làm, làm cho xong sẽ chỉ mang lại những kết quả phản tác dụng.

TS