Bắc Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Pháp luật - Ngày đăng : 05:21, 25/05/2022

Bắc Bình đạt đích kế hoạch phổ biến, tuyên truyền những điểm mới của một số luật và văn bản có liên quan đến 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
z3423469907595_8658e1b309dbad0654de0b8d05cdedfc.jpg
Một trong những hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tại huyện Bắc Bình

Trải rộng khắp địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở... trên địa bàn tỉnh năm 2022, từ đầu năm đến nay huyện Bắc Bình đã ban hành nhiều kế hoạch; trong đó có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định 118 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Để làm tốt kế hoạch, huyện giao cho Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban có liên quan phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, nhân dân trên địa bàn huyện. Theo đó, tính đến tháng 5, hơn 797 cán bộ, công chức ở 15/18 xã, thị trấn đã được nâng cao nhận thức về những sửa đổi của luật, nghị định trên qua các hội nghị tuyên truyền. “Cho đến nay đã tuyên truyền cho 15 xã, thị trấn, còn 3 xã nữa do chưa bố trí được báo cáo viên vì họ kẹt lịch công tác. Dự kiến chỉ trong tháng 5 sẽ tuyên truyền phủ kín các xã, thị trấn Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 và các văn bản khác”, ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình chia sẻ.

Ngoài mở các hội nghị, lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, Phòng Tư pháp in ấn tài liệu phát, hợp đồng với Đài Phát thanh huyện tuyên truyền trên loa hàng ngày. Qua đó người dân có thể nắm bắt chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để thực hiện và tuân theo.

Vừa làm vừa hỏi

Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các điểm mới trong các luật. Đây là vấn đề nhạy cảm liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, trong đó có đất đai và các vi phạm khác. Trình độ, nhận thức người dân về pháp luật hiện đã cao, nếu cán bộ, công chức không nắm vững luật thì việc giải quyết và xử lý không thấu tình đạt lý sẽ sinh ra hệ lụy. Chính vì vậy, Bắc Bình luôn chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban, UBND xã, thị trấn... tuyên truyền, phổ biến tốt các luật và văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức và nhân dân.

“Nói chung cái gì sửa đổi, bổ sung mới vào luật là chúng tôi triển khai tuyên truyền, phổ biến ngay để cho anh em ở cơ sở nắm bắt, áp dụng”, ông Sang cho biết.

Trong quá trình triển khai có những vấn đề không rõ ràng trong luật, Phòng Tư pháp chủ động gọi điện hỏi các tổ chức, cá nhân như Hội Luật gia, luật sư am hiểu luật... để hiểu tường tận, giải thích cho cán bộ, công chức nếu chưa hiểu. “Trên giấy là một chuyện, nhưng khi triển khai ra thực tế nó khác, nên có những vấn đề không rõ, chúng tôi thường hỏi thêm Hội Luật gia, thậm chí các đồng chí ở Sở Tư pháp để trợ giúp”, một cán bộ tư pháp Bắc Bình nói.

Ninh Chinh