Chuẩn bị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách

Kinh tế - Ngày đăng : 14:21, 26/05/2022

BTO-UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1562 về chuẩn bị tổ chức tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, mô hình hoạt động của NHCSXH đã phát huy hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, được đánh giá là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo.

Thông qua các Hội đoàn thể đã chuyển tải vốn chính sách đến người dân phát triển kinh tế gia đình.

Nhằm tổ chức tốt Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết tại cấp tỉnh. Cụ thể, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo; dự kiến kế hoạch, xây dựng chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai Nghị định số 78/2022 của Chính Phủ trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng Dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm; Đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính Phủ...

C.Tường