Thực hiện hóa đơn điện tử đúng lộ trình

Kinh tế - Ngày đăng : 05:07, 08/06/2022

Ngành thuế đang nỗ lực phủ sóng hóa đơn điện tử (HĐĐT), kết quả tính đến ngày 18/5/2022 công tác triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh đã đạt 83,9% (3.947 doanh nghiệp/4.705 doanh nghiệp) nằm trong top các tỉnh, thành đạt tỷ lệ cao vượt tiến độ đề ra.

Dốc toàn lực “phủ sóng” HĐĐT

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển đổi số và đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022 Bộ Tài chính – Tổng cục Thuế đã triển khai áp dụng HĐĐT thí điểm thành công giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Phú Thọ và từ tháng 4/2022 triển khai đồng bộ đến các tỉnh, thành còn lại trong đó có Bình Thuận. Tổng cục Thuế đề ra lộ trình từng mốc thời gian thực hiện tiến độ, đến hết đến ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang HĐĐT theo Nghị định số 13/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021 của Bộ Tài chính.

Hỗ trợ NNT chuyển đổi HĐĐT tại Chi cục Thuế Phan Thiết.

Để đảm bảo theo đúng lộ trình triển khai HĐĐT cấp trên giao, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1145 triển khai HĐĐT, Cục Thuế tỉnh đã rà soát, phân nhóm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động thuộc cơ quan thuế đang quản lý trong toàn tỉnh là 8.965 doanh nghiệp. Trong đó, số lượng doanh nghiệp, tổ chức áp dụng HĐĐT là 4.662 doanh nghiệp và 370 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang sử dụng hóa đơn chuyển sang HĐĐT. HĐĐT là một loại hình hóa đơn mới và khi được triển khai thì nhiều người nộp thuế (NNT) còn chưa nắm rõ được nội dung, lợi ích trong việc áp dụng. Do đó, ngành thuế đã xác định công tác tuyên truyền là nội dung quan trọng được triển khai ngay từ giai đoạn chuẩn bị triển khai với việc phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương trong việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Với thời gian gấp rút, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Hội tư vấn Thuế Việt Nam tập huấn cho 6.270 doanh nghiệp hướng dẫn cho NNT truy cập, đăng ký, tra cứu HĐĐT và giải đáp các vướng mắc. Đồng thời phối hợp 13 nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT tập hợp thống kê dữ liệu NNT cũng như phân nhóm đối tượng cụ thể như đang sử dụng hóa đơn theo Thông tư 32/2011/ TT-BTC để nhà cung cấp tiếp cận với NNT được thuận lợi.

Bà Trần Thị Diệu Hoàng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, ngay sau khi đi vào hoạt động Trung tâm điều hành HĐĐT Cục Thuế tỉnh đã đáp ứng việc triển khai, tiếp nhận vướng mắc, liên hệ NNT để đôn đốc, phối hợp với tổ chức cung cấp HĐĐT để hỗ trợ NNT kịp thời chuyển đổi HĐĐT và đảm bảo hệ thống thông suốt đáp ứng yêu cầu của NNT.

Quyết tâm “về đích” đúng hạn

Theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua, từ ngày 1/7/2022 các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng HĐĐT. Đây là chính sách vừa có lợi cho doanh nghiệp lại vừa tăng cường tính minh bạch cho các cơ quan thuế theo dõi, giám sát các hoạt động kinh tế được tốt nhất. Cục Thuế tỉnh cho biết, trong quá trình triển khai bước đầu cũng gặp một số khó khăn, đối với hộ kinh doanh chủ yếu nhỏ, lẻ còn hạn chế về năng lực quản lý, việc ghi chép sổ sách kế toán và hạ tầng công nghệ thông tin chưa sẵn sàng… Việc sử dụng hóa đơn giấy đã thành thói quen họ chần chừ, ngại thay đổi. Bên cạnh đó, một số trường hợp NNT nằm trong chỉ tiêu được giao chưa có nhu cầu sử dụng hóa đơn như các trường hợp doanh nghiệp vẫn đang hoạt động nhưng không phát sinh doanh thu cũng chưa có nhu cầu sử dụng hóa đơn, chưa thông báo phát hành hóa đơn nhưng vẫn thực hiện nộp định kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC phát sinh bằng 0). Hoặc doanh nghiệp đang hoạt động, trước đây đã thông báo phát hành hóa đơn, có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) nhưng hiện tại không kinh doanh do khó khăn về kinh tế sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với những trường hợp này đã gây khó khăn trong vận động tuyên truyền… Tuy vậy, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, nỗ lực ngành thuế triển khai đồng bộ các giải pháp để “phủ sóng” HĐĐT theo đúng quy định của Tổng cục Thuế, quyết tâm về đích đúng thời hạn.

T.Duyên