Bắc Bình: Triển khai nhiều buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật

Xã hội - Ngày đăng : 05:42, 16/06/2022

Thực hiện tinh thần Thông báo số 228 của UBND tỉnh về việc triển khai pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình phối hợp với Hội đồng tư vấn pháp luật huyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tọa đàm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.
z3490524602596_5519adee9ebdadb38b3c98ffc22a84eb.jpg
Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện phổ biến pháp luật tại xã Phan Thanh.

Hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động huyện Bắc Bình được trang bị kiến thức về một số luật và văn bản có liên quan. Trong đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi và bổ sung năm 2020 và Nghị định 118/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Tọa đàm tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh, sinh viên, trẻ em và phụ nữ đồng bào Chăm.

z3423471908896_fa93191f3814a4ebbd6afe9ef82e29f3.jpg
Người dân tham gia một trong những hội nghị phổ biến pháp luật.

Trước đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện tổ chức tập huấn một số nội dung cơ bản Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 64 chủ tịch UBND, UBMTTQ xã, thị trấn; trưởng công an; công chức tư pháp 18 xã, thị trấn trên toàn huyện tham dự, trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị định.

N.Chinh