Mở rộng tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân

Bạn đọc - Ngày đăng : 05:03, 05/07/2022

Một số hộ dân ở thị trấn Tân Minh, Hàm Tân đã kiến nghị các ngành chức năng huyện, tỉnh sớm đầu tư mở rộng tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân ở khu phố 1, thị trấn Tân Minh và kiểm tra chất lượng nước của Nhà máy nước Tân Minh, vì chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo, nước có màu đục, cặn đóng dưới đáy thùng.
img_0006.jpg

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp – PTNT tỉnh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các tiểu dự án thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn (Chương trình WB) dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn huyện Hàm Tân. Trong đó có hạng mục mở rộng tuyến ống cấp nước khu vực Tân Hà - Sông Phan, Tân Đức – Tân Phúc. Khu phố 1, thị trấn Tân Minh không nằm trong vị trí, phạm vi mở rộng các tuyến ống cấp nước sinh hoạt của tiểu dự án Chương trình WB. Do đó, ngày 6/6/2022, Trung tâm Nước sạch – VSMTNT tỉnh đã có Công văn số 993, kiến nghị Sở Nông nghiệp – PTNT có ý kiến đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp – PTNT tỉnh có báo cáo trình UBND tỉnh cho chủ trương cân đối nguồn vốn dự phòng của các tiểu dự án cấp nước thuộc Chương trình WB trên địa bàn huyện Hàm Tân. Cụ thể là bổ sung hạng mục mở rộng các tuyến ống cấp nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn Tân Minh theo kiến nghị của các hộ dân, để giải quyết nhu cầu bức xúc nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

Sau khi các hộ dân phản ánh chất lượng nước của Nhà máy nước Tân Minh không đảm bảo chất lượng, Trung tâm Nước sạch – VSMTNT tỉnh đã tiến hành kiểm tra phân tích chất lượng nước của nhà máy cung cấp cho nhân dân sử dụng đều đạt theo quy định, quy chuẩn Việt Nam. Trường hợp nước máy bị cặn, đục có thể xảy ra do một số nguyên nhân như sau: Khi bị cúp điện, đường ống nước bị xì, bể, máy bơm bị hư hỏng phải tạm ngưng hoạt động để sửa chữa, nên trong đường ống không còn nước. Khi nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trở lại cho các hộ dân, lượng nước bơm với tốc độ áp lực cao, làm xáo trộn gây bong tróc lớp cặn tích tụ lâu ngày bên trong thành ống. Do đó, các hộ dân mở vòi lấy nước sau khi đường ống được sửa chữa sẽ có màu đục, cặn đóng dưới đáy thùng đựng nước. Hiện tượng nước đục chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn khi cấp nước trở lại và sẽ chấm dứt khi áp lực nước trong đường ống ổn định.

khánh huyền