50 cơ sở được cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản

Kinh tế - Ngày đăng : 15:11, 06/07/2022

BTO-Đến nay, Chi cục Thủy sản đã tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng cho 50/629 cơ sở nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh.

Cụ thể, mới cấp 31/112 cơ sở nuôi lồng bè trên biển, chiếm 27,7% về số cơ sở nuôi. Riêng nuôi thủy sản lồng bè nước ngọt, Chi cục Thủy sản chỉ mới tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng cho 1/38 cơ sở nuôi lồng bè nước ngọt (Công ty Cổ phần Tầm Long Đa Mi nuôi cá Tầm trên hồ Đa Mi với diện tích 50 ha/678 lồng nuôi). Nguyên nhân do các cơ sở nuôi còn lại chưa có quyết định giao khu vực biển, mặt nước để nuôi trồng thủy sản của huyện, thành phố.

a33bc5665222927ccb33.jpg
Nuôi hải sản lồng bè ở Phú Quý

Bên cạnh đó, đối tượng nuôi chủ lực là con tôm, đến nay, Chi cục Thủy sản đã tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng cho 18 cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng/tổng số 215,54 ha, chiếm 3,76% về số cơ sở nuôi nhưng chiếm 25,9% về tổng diện tích nuôi. Được biết, toàn tỉnh hiện có 479 cơ sở/832 ha nuôi tôm thương phẩm. Đa số những cơ sở đã cấp giấy xác nhận là những công ty nuôi tôm có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh như: Công ty Thông Thuận, Công ty Bảo Ý, Công ty Hải Dương… Số cơ sở nuôi còn lại chưa cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng chủ yếu là những cơ sở nuôi có quy mô nhỏ lẻ.

951cd029ea741d2a4465.jpg
Nuôi tôm thẻ ở Tuy Phong

Theo  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh có nhiều hộ nuôi trồng thủy sản không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng mục đích sử dụng đất không phải đất nuôi trồng thủy sản. Một số hộ nuôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã thế chấp cho ngân hàng để vay vốn đầu tư; một số hộ nuôi thuê đất hoặc thuê ao để nuôi trồng. Vì vậy, các hộ nuôi bị thiếu hồ sơ để đăng ký nuôi trồng theo quy định (thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích đất nuôi trồng thủy sản).

M. Vân