NGHỊ QUYẾT Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 10:35, 19/07/2022

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất nội dung trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2050/UBND-TH ngày 30/6/2022 về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa XI.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

BTO