NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 10:11, 03/08/2022

Nghị quyết này quy định mức t u c ế đ t u n p, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại điều chỉnh giấy p ép môi trường trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

BTO