Tăng cường các Hội thi sáng tạo kỹ thuật

02/10/2021, 09:09

BTO- Thực hiện Quyết định của Chính phủ, trong những năm qua, UBND tỉnh đã giao Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức được 9 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Số lượng các giải pháp và sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng, bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và địa phương tham gia dự thi, Hội thi cũng đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, người dân trong tỉnh. Điều đó cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến đã thực hiện tập trung đến tận cơ sở, người sản xuất. Đồng thời với những giải pháp, cải tiến của các doanh nghiệp, người dân tham gia dự thi đã được ứng dụng trong thực tế, có hiệu quả và giúp cho người sản xuất tăng năng suất, cải thiện đời sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác tổ chức, triển khai qua các lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, nhiều nhất tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin. Các giải pháp về y dược, cơ khí tự động,  giao thông vận tải, xây dựng, hóa chất tham gia rất ít hoặc không có. Số lượng giải pháp tham gia dự thi tuy nhiều hơn nhưng chất lượng giải pháp thật sự chưa cao, nhiều giải pháp chưa nêu lên được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được khả năng ứng dụng trong thực tiễn, một số sở, ngành, địa phương giải pháp dự thi ít hoặc không có tham gia. 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, qua đó lựa chọn được nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật có ý nghĩa khoa học, mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ sản xuất và đời sống và khắc phục những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết Hôị thi

sáng taọ kỹ thuâṭ lần thứ IX (2020 - 2021) và phát động Hội thi sáng taọ kỹ thuật lần thứ X (2022 - 2023). Chủ động xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh thể lệ Hôị thi sang tạo kỹ thuật tỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Hội thi và đẩy mạnh triển khai đến các doanh nghiêp̣ trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thuộc UBND  tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các doanh nghiệp trên điạ bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X (2022 - 2023).

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có kế hoạch phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung và thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X (2022 - 2023).

P.L


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường các Hội thi sáng tạo kỹ thuật