Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh:  

23/03/2020, 10:31 - Lượt đọc: 318

Phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

BT - Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSÐ) là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân; là nơi trực tiếp tổ chức, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng TCCSÐ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đầy đủ chức năng lãnh đạo ở cơ sở là tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp.

Bình Thuận hiện có 477 TCCSÐ, bao gồm 248 đảng bộ cơ sở và 229 chi bộ cơ sở, với hơn 36.600 đảng viên. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã triển khai và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở được chú trọng. Nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCSĐ và đảng viên vẫn còn chưa cao; công tác chỉ đạo, rà soát, bổ sung quy chế làm việc chậm được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên có mặt còn hạn chế. Việc vận dụng, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi, trong một số lĩnh vực kết quả đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn về công tác xây dựng Đảng.

Để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy cần phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Theo đó, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố, phát triển tổ chức đảng ở các loại hình cơ sở phù hợp với yêu cầu quản lý và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc củng cố tổ chức đảng ở thôn, khu phố. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, khắc phục biểu hiện chạy theo số lượng, thành tích; đẩy mạnh phát triển đảng đối với thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu kém về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, vi phạm khuyết điểm, không đủ uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ và các quy trình theo quy định để chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ đến. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là vào đầu nhiệm kỳ đại hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của TCCSÐ, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy; cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Khắc phục triệt để tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của bí thư tổ chức đảng, TCCSÐ; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong cấp ủy từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở vì thực tiễn cho thấy, nơi nào vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ sớm muộn đều đưa đến nội bộ mất đoàn kết, suy yếu; càng phát huy tốt nguyên tắc dân chủ thì nội bộ càng mạnh dạn trong đấu tranh góp ý xây dựng, càng đoàn kết gắn bó. Thực tế cho thấy, những cán bộ cao cấp bị kỷ luật đều có chung một vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra là: “Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ” và có biểu hiện thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, do vậy việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy là điều hết sức cần thiết. Nội dung quy chế phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và trách nhiệm, quyền hạn cá nhân của các ủy viên cấp ủy, nhất là của bí thư, các phó bí thư, các cán bộ chủ chốt lãnh đạo ngành, lãnh đạo tổ chức chính quyền ở địa phương, đơn vị cơ sở. Quy định rõ sự lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị cơ sở. Quy chế làm việc khoa học, chặt chẽ, vận hành thông suốt sẽ mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trong lãnh đạo điều hành của tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSÐ trong thời gian tới…

Khi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ được nâng lên, nhất định TCCSĐ sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phan Minh QuAng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh: