Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Lời thề đảng viên - Sứ mệnh thiêng liêng. Bài 4

Chính trị - Ngày đăng : 09:24, 25/08/2023

Bài 4: Sức lan tỏa của đợt sinh hoạt chính trị đầy tâm huyết và trách nhiệm

Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” mang lại những hiệu ứng tích cực, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên tỉnh Bình Thuận. Con số 2.618 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt với gần 39.000/42.000 đảng viên tự soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề là minh chứng cụ thể, sinh động của đợt sinh hoạt chính trị đầy tâm huyết và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Chuyển biến về nhận thức và hành động

Qua trao đổi với một số lãnh đạo, điều chung nhất chúng tôi được chia sẻ sau đợt sinh hoạt là nhận thức của cán bộ, đảng viên bước đầu có sự chuyển biến hơn, tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm có phần cải thiện hơn. “Sau khi tham gia sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên”, tôi suy nghĩ rất nhiều và thấy mình xấu hổ. Thú thật, mỗi ngày trôi qua, có quá nhiều sự việc xảy ra vô tình làm nhạt phai lời thề đảng viên trong tôi. Đợt sinh hoạt đã đánh thức tư tưởng của tôi, không vo tròn trong sự an toàn của bản thân mà phải dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng soi lại lời thề với Đảng, lời hứa với dân, sẽ thực hiện và chấp hành thật tốt” - một cán bộ quản lý tâm sự.

z4633746040675_9095f35dc766b667f195a57fe801c13c.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự thống nhất giữa lời nói với việc làm, coi đó là một trong nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng. Tại Bình Thuận, theo chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” bước đầu đạt được sự thống nhất giữa nói và làm, nói đi đôi với làm, nói thì phải làm. Một thực tế hiện nay, không ít cán bộ, công chức “giữ mình”, nói nhưng ngại làm, ngại trách nhiệm… Thông qua đợt sinh hoạt đã tạo niềm tin trong đội ngũ cán bộ để họ vượt qua tâm lý e ngại, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm xuất phát từ cái tâm của người cán bộ vì dân, vì lợi ích chung. Điều này cũng được thể hiện rõ nét tại các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhiều lần nhắn nhủ đội ngũ cán bộ, đảng viên phải giữ lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân; khuyến khích cán bộ nói phải đi đôi với làm. “Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thông điệp: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đứng ra bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đặt lợi ích chung lên trên hết trên cơ sở áp dụng theo tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Bảo vệ ở đây chính là bảo vệ cái đúng của cán bộ, đảng viên và chính là bảo vệ Đảng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chia sẻ thêm.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên”, không dừng lại ở một “đợt sinh hoạt” mà duy trì trở thành “việc làm” thường xuyên, liên tục, hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên”.

Có thể nói từ khi phát động đến nay, đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” bước đầu khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Bình Thuận. Một không khí sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh với quyết tâm xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh đang dâng lên từng ngày. “Đã từ lâu rất mong muốn Đảng bộ tỉnh sẽ có một sinh hoạt như thế này và giờ đây đã thành sự thực” – một lãnh đạo khác chia sẻ.

z4618991093434_828e8ecbd901935830bca3a36f77bd3e.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An khẳng định, qua nửa nhiệm kỳ, Bình Thuận đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc làm thường xuyên, liên tục

Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” thể hiện quyết tâm cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An khẳng định, qua nửa nhiệm kỳ, Bình Thuận đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Đầu tiên, trong từng nhiệm vụ và ở bất kể là cấp nào, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự đoàn kết, thống nhất rất quan trọng. Nơi nào có được các yếu tố đó thì nơi đó, kết quả chuyển biến rất tốt, kể cả là đối với những việc khó khăn, vướng mắc. Thứ hai là nhân tố con người. Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo chú ý để khuyến khích, đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo cấp dưới của mình thực hiện. Bởi trên thực tế, trong bất cứ công việc nào, dù khó khăn đến đâu, mỗi cán bộ, công chức nỗ lực, quyết tâm, tìm tòi cách giải quyết phù hợp, đặt lợi ích của tỉnh, của nhân dân lên trên hết thì việc đó sẽ thành công. Hiện nay, Bộ Chính trị đã có chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên áp dụng thực hiện để thúc đẩy sự phát triển chung.

Với quyết tâm cao trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới đó là cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên”, không dừng lại ở một “đợt sinh hoạt” mà duy trì trở thành “việc làm” thường xuyên, liên tục, hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Mỗi ngày tự soi rọi lại những lời đã tuyên thệ trước cờ Đảng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có thêm động lực mới để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có thêm “đề kháng” để vượt qua những cám dỗ tầm thường, để luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình đó, cần gắn với nêu cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với việc thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; Kết luận số 01; Hướng dẫn số 06 và Kế hoạch 143 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tưởng rằng, đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến ngày 30/6, có 2.618/2.618 (100%) Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” cho 38.885/42.022 đảng viên, đạt tỷ lệ 92,5%, đảm bảo việc mỗi đảng viên tự báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề đảng viên. Những đảng viên vắng sinh hoạt đều lý do là được miễn sinh hoạt đảng hoặc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài Đảng bộ tỉnh.

Bài 1: “Khắc cốt ghi tâm” lời thề với Đảng

Bài 2: “Trui rèn” phẩm chất người cán bộ, đảng viên

Bài 3: Tự soi, tự sửa để nâng cao sức mạnh của Đảng

THU HÀ