BẢO HIỂM XÃ HỘI Cập nhật lúc 14:18:21 15/12/2020  (Lượt xem:  1711 )
Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2021 cho một số đối tượng

BTO- Năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận sẽ không thực hiện in lại thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), chỉ thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ trên phần mềm quản lý cho các đối tượng đang tham gia BHYT sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2020.

Căn cứ các quy định hiện hành về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT, ngày 11/12/2020, BHXH tỉnh có Công văn số 1829/BHXH-CST hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, các đơn vị sử dụng lao động thuộc BHXH tỉnh quản lý thu và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh hướng dẫn thực hiện gia hạn thẻ BHYT cho một số đối tượng hết hạn sử dụng. Cụ thể:

Từ năm 2021 sẽ gia hạn thẻ BHYT cho một số đối tượng.

Đối với đơn vị sử dụng lao động: Phối hợp với cán bộ chuyên quản của cơ quan BHXH phụ trách đơn vị thực hiện rà soát, đối chiếu, thống nhất số lượng người lao động đang tham gia BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) năm 2020; thời gian trước ngày 20/12/2020. Sau ngày 20/12/2020, cơ quan BHXH sẽ tự động gia hạn dữ liệu thẻ BHYT cho người lao động theo quy định.

Đối với cơ quan quản lý đối tượng thuộc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng: Thực hiện rà soát, lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại Thông tư số 25/2016  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 30/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; thời gian trước ngày 25/12/2020.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh: Khi tiếp nhận thẻ BHYT của người tham gia thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng thông tin giám định BHYT; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT đối với các trường hợp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. Trường hợp tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để phối hợp xác minh, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm: Gia hạn dữ liệu thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021, gồm các đối tượng có mã đối tượng (MĐT) như sau:

- DN: Doanh nghiệp;

- HX: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- NN: Tổ chức nước ngoài;

- TK: Các tổ chức khác;

- XK: Cán bộ xã phường không chuyên trách;

- NO: Người bị ốm dài ngày, nghỉ thai sản;

- TS: Thân nhân liệt sĩ;

- TC: Thân nhân người có công;

- PV: Người phục vụ người có công;

- TA: Thân nhân công an của đối tượng được cấp mã CA;

- HG: Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

- XD: Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

- HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (thiếu hụt BHYT): Ngân sách trung ương hỗ 100% mức đóng;

- HK: Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (không thiếu hụt BHYT): Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng; ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng.

Đối tượng là người dân sinh sống tại các khu vực quy định theo Quyết định số 131/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 3 – 2020; Quyết định số 582/ 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020; Công văn số 1745/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác định địa bàn cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 582/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, thực hiện như sau:

 Các đối tượng: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (MĐT: DT); người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (MĐT: DK) tạm thời không gia hạn sử dụng thẻ BHYT đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn của BHXH tỉnh.

Rà soát tất cả các nhóm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn (đối tượng thuộc khoản 4.2), thực hiện điều chỉnh quyền lợi tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế; in, phát hành thẻ BHYT và chuyển trả cho đối tượng tham theo đúng quy định.

Gia hạn dữ liệu thẻ BHYT có thời hạn sử dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2022, gồm các đối tượng có MĐT như sau:

- CH, HC: Cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp;

- CC: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- CK: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (trừ đối tượng CC);

- CB: Cựu chiến binh;

- KC: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc;

- BT: Bảo trợ xã hội (trừ Người cao tuổi).

Gia hạn dữ liệu thẻ BHYT có thời hạn sử dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2025, gồm các đối tượng có MĐT như sau:

- HT: Cán bộ hưu trí, mất sức;

- TB: Trợ cấp tai nạn, bệnh nghề nghiệp;

- XB: Cán bộ xã phường hưởng trợ cấp từ BHXH;

- XN: Cán bộ xã phường hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước;

- MS: Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước;

- BT: Bảo trợ xã hội trừ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;

- CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Các đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 17 Quyết định số 595/QĐBHXH thực hiện gia hạn dữ liệu cụ thể như sau:

- CN: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo. Hạn sử dụng thẻ từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT đến 31/12/2021.

- HS, SV: Đối tượng học sinh và sinh viên: Hạn sử dụng của đối tượng học sinh, sinh viên niên học 2020 – 2021 được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1040/ 2020 của BHXH tỉnh Bình Thuận.

BHXH tỉnh cũng lưu ý, trường hợp thẻ BHYT đã in, phát hành theo mã số BHXH không thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT thì cơ quan BHXH sẽ không thực hiện in, cấp lại thẻ BHYT. Đồng thời, cơ quan BHXH chỉ thực hiện điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT vào tháng đầu mỗi quý.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thị xã triển khai thực hiện ngay những nội dung hướng dẫn nêu trên. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH tỉnh (qua Phòng Cấp sổ, thẻ), điện thoại: (0252) 3824787 - số nội bộ 411 hoặc 415, để phối hợp giải quyết.

Hoàng Hà

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Mong ước một tổ ấm của đôi vợ chồng khuyết tật

  BT- Dù làm việc tất bật quanh năm, nhưng do công việc bấp bênh, nên vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) vẫn chưa có được căn nhà cho gia đình mình. Vợ chồng anh có một người con còn nhỏ. Hiện tại, gia đình anh đang sống nhờ tại nhà em vợ.

  Xem chi tiết
  Lại bàn về ý thức

  BTO- Cho đến chiều hôm qua 24/2, Bình Thuận đã liên tiếp 348 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Hiện nay, có 35 trường hợp được cách ly tại khu cách ly y tế, trong đó: 33 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung (Tuy Phong: 7, La Gi: 2, Hàm Tân: 2, Hàm Thuận Bắc: 7, Phan Thiết: 9, Hàm Thuận Nam: 6).

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Cần nâng cấp tuyến đường ĐT 712 qua thị trấn Thuận Nam

  BTO- Tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu (đường ĐT 712) qua thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) được xây dựng khá lâu. Cuối năm 2017, do nền đường hư hỏng, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã đầu tư kinh phí tiến hành sửa chữa với chiều dài toàn tuyến hơn 4,88km. Công trình sửa chữa tuyến đường này hoàn thành vào cuối năm 2018.

  Xem chi tiết
  Đã xử lý điểm tập kết rác dưới chân cầu Phú Long

  BTO- Báo Bình Thuận Online sáng ngày 7/2, có tin phản ánh về tình trạng người dân vứt rác thành đống dưới chân cầu Phú Long, quốc lộ 1A, khu vực giáp ranh giữa thị trấn Phú Long và xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.

  Xem chi tiết
  Bình Thuận tổ chức tốt việc cho khách đi tàu khai báo y tế

   BTO- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Bình Thuận đã thiết lập lại các chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 tại các nhà ga, bến xe trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533