NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
22 ngày trước Thông tin chính sách mới
Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 4618/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO