NGHỊ QUYẾT
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
6 tháng trước Thông tin chính sách mới
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh như sau: 1. Chứng nhận VietGAP; 2. Điều tra, đánh giá Bộ tiêu chí nước sạch nông thôn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO