NGHỊ QUYẾT
Quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã theo từng đơn vị hành chính cấp huyện 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
16 ngày trước Thông tin chính sách mới
Quyết định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024 như sau:
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO