NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước phía hạ lưu 
đường ĐT.706B - Cửa ra số 7, thành phố Phan Thiết
20 ngày trước Thông tin chính sách mới
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 7, thành phố Phan Thiết như sau:
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO