BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn tỉnh năm 2023
6 tháng trước Thông tin chính sách mới
Nhất trí việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1519/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 về thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO