BAN QLRPH TRỊ AN 3 VÀ LA NGÀ 2

Tánh Linh: Phát hiện 52 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp
một năm trước Pháp luật
Tính đến đầu tháng 9/2022, toàn huyện Tánh Linh phát hiện và tiếp nhận 52 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 10 vụ so cùng kỳ năm 2021 (52/62 vụ). Trong đó phá rừng trái pháp luật 14 vụ, khai thác rừng trái phép 19 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 8 vụ, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép 10 vụ, vi phạm về quản lý hồ sơ trong chế biến lâm sản 1 vụ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO