CHẾ ĐỘ THU

NGHỊ QUYẾT
Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp
và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân
2 tháng trước Thông tin chính sách mới
Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO