CHỊ THỊ CỦA TỈNH ỦY

Chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022
4 tháng trước Chính trị
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 20/1/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo tết cho nhân dân. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tại Chỉ thị số 15-CT/TU về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO