CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phan Thiết: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh
4 tháng trước Chuyển đổi số
Để chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh, TP. Phan Thiết xác định trọng tâm là phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng NTM.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO