DỰ ÁN HOÀN CHỈNH KHU TƯỚI HỆ THỐNG THỦY LỢI TÀ PAO

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận
6 tháng trước Thông tin chính sách mới
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau:
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO