ĐỨC LINH NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU HAI NĂM RƯỠI ĐẠI HỘI

Đức Linh: Nhiều chuyển biến sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng
một năm trước Chính trị
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đức Linh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua thử thách đưa kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục có bước tăng trưởng khá và phát triển đúng định hướng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO