Theo dõi trên

Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi

15/07/2021, 11:10

BT- Thực hiện Quyết định số 861/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (có hiệu lực từ ngày 4/6/2021). Theo Quyết định 861, tỉnh Bình Thuận có 25 xã thuộc khu vực I, giảm 19 xã so với Quyết định số 582/2017 của Thủ tướng Chính phủ, có 3 xã thuộc khu vực II, giảm 24 xã và có 3 xã thuộc khu vực III, giảm 6 xã.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân thuộc các thôn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận đã có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, từng bước tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHYT.

Toàn tỉnh có 35.876 người bị ảnh hưởng (trong đó 31.765 người dân tộc thiểu số; 4.111 người dân tộc Kinh) phải cắt giảm thẻ BHYT do không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy định. Việc các thôn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không còn nằm trong danh sách các thôn, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tác động lớn đến tâm tư, nguyện vọng của người dân về quyền lợi khám, chữa bệnh bằng BHYT do từ nhiều năm nay đã được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Mặt khác, đời sống kinh tế của đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Bình Thuận còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT được ngân sách chi trả khi mua thẻ không bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2432/ 2021 gửi Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách BHYT cho người dân thuộc thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đề nghị Ủy ban Dân tộc báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi danh sách giai đoạn 2021 - 2025 thì được tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách theo phạm vi, đối tượng thụ hưởng hiện hành đến 31/12/2021, tránh biến động; từ năm 2022 trở đi, thực hiện theo phạm vi, đối tượng mới.  Từ thực tế trên, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn đã đưa ra khỏi danh sách giai đoạn 2021 - 2025 được tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách theo phạm vi, đối tượng thụ hưởng hiện hành đến hết ngày 31/12/2021; từ năm 2022 trở đi, thực hiện theo phạm vi, quy định tại Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện, thị xã thông báo cho UBND các xã thuộc khu vực I, đồng thời phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng địa phương để thông tin, tuyên truyền đến người dân được biết việc dừng chính sách, quyền lợi BHYT kể từ ngày 1/7/2021. Phối hợp với UBND các xã lập thủ tục cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2021 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia BHYT học sinh và BHYT hộ gia đình, khi không còn thuộc diện thụ hưởng chính sách của Nhà nước về BHYT theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phương Danh(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi