Theo dõi trên

Giảm nghèo bền vững ở Hàm Thuận Nam

11/12/2018, 09:05

BT- Ngay từ đầu năm 2018, Hàm Thuận Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ đó, đến cuối năm 2018, huyện có 122 hộ thoát nghèo, đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch.

                
Nông dân xã Hàm Cần chăm sóc bắp lai.

 Nền tảng hạn chế tái nghèo

Để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, ngay từ đầu năm, Hàm Thuận Nam tập trung thực hiện các chỉ tiêu dự án thuộc chương trình giảm nghèo theo đúng lộ trình đề ra. Trọng tâm là giải ngân vốn vay để giải quyết việc làm cho 718 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 32 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 40 hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn được phân khai vốn vay với mức vay 50 triệu đồng/hộ; 722 học sinh dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập với tổng số tiền hơn 435 triệu đồng. Cùng với đó, phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở cho 76 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng; 680 lượt hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện với số tiền 375 triệu đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất, huyện còn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh thực hiện việc đầu tư ứng trước cho đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh về giống, vật tư để tổ chức gieo trồng cho 1.246 ha bắp lai/ 607 hộ; phân khai kinh phí hỗ trợ công cụ sản xuất, nước sinh hoạt phân tán với số tiền 160,8 triệu đồng, giúp đồng bào nghèo dân tộc ổn định sản xuất. Đồng thời, đầu tư cho 9 hộ thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Hàm Cần và Mương Mán với tổng vốn 335 triệu đồng… Những dự án của chương trình là nền tảng quan trọng góp phần hạn chế tái nghèo, tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

 Phấn đấu 100 hộ thoát nghèo

Bước sang năm 2019, Hàm Thuận Nam phấn đấu có 100 hộ nghèo thoát nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước, được tiếp cận tốt các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin; giải quyết việc làm cho 2.600 lao động; 100% hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ BHYT…

Để đạt mục tiêu đó, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền nhằm thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo. Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, công khai trong các hoạt động giảm nghèo.  Đồng thời, đa dạng hóa nguồn vốn huy động từ các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội khác để đầu tư cho chương trình giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ các nguồn vận động nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách giảm nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

Ngoài ra, huyện sẽ quan tâm hỗ trợ kịp thời các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro. Tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc chương trình; phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới về tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

T.HÀ(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giảm nghèo bền vững ở Hàm Thuận Nam