Góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

22/10/2020, 10:09 - Lượt đọc: 18

BTO - Trong chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, chiều 21/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Tại điểm cầu Bình Thuận, ông Huỳnh Thanh Cảnh – Trưởng Đoàn ĐBQH, bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận và các đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận, tham dự.

Góp ý vào dự thảo luật này,Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận cho rằng:tiêu đề của một số chương, điều trong dự thảo luật thể hiện là chưa thống nhất, chưa thể hiện đúng phạm vi điều chỉnh của luật, cần phải được điều chỉnh lại. Cụ thể, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật ở điều 1 có nêu: “Luật này quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng”. Phạm vi điều chỉnh thể hiện như thế là rõ về chủ thể và về nội dung thực hiện. Theo đó tiêu đề thể hiện tại điều 3 “Chính sách của nhà nước về biên phòng”, điều 7 “Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân về biên phòng”, chương II “Hoạt động cơ bản về biên phòng” và điều 11 “Hợp tác quốc tế về biên phòng” theo  đoàn ĐBQH thể hiện như thế là đúng, là rõ ràng.

                
      Đoàn ĐBQH       đơn vị Bình Thuận dự họp tại điểm cầu của tỉnh

Tuy nhiên, một số tiêu đề trong dự thảo luật thể hiện còn chưa rõ ràng, cụ thể và chưa thống nhất cách thể hiện với phạm vi điểu chỉnh của dự thảo luật và điều đặc biệt là rất dễ dẫn đến việc đọc và hiểu theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể tiêu đề của điều 5 là: “Nhiệm vụ biên phòng” rất dễ làm cho người đọc hiểu là “nhiệm vụ của biên phòng” hoặc “nhiệm vụ về biên phòng”, tương tự tiêu đề ở các điều 4, điều 6, điều 10, điều 28 cần phải được thể hiện lại cho cụ thể, rõ ràng, đúng với cách thể hiện trong phạm vi điều chỉnh của luật. Quy định cần nêu rõ nhiệm vụ biên phòng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng, còn “công tác biên phòng” chỉ thuộc phạm vi của lực lượng biên phòng.

Do vậy, đề nghị tiêu đề ở một số điều và chương cần điều chỉnh lại như sau: Điều 4 “Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ về biên phòng”, điều 5 “Nhiệm vụ về biên phòng”, điều 6 “Lực lượng thực thi nhiệm vụ về biên phòng”, điều 10 “Phối hợp thực thi nhiệm vụ về biên phòng”,  chương IV “Bảo đảm về biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ về biên phòng” và điều 28 “Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ về biên phòng”.

Về vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng (điều 12), Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận đồng tình với việc bổ sung vào khoản 1 quy định làm rõ hơn vị trí của Bộ đội Biên phòng “ … là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới” và bổ sung vào khoản 2 quy định Bộ đội Biên phòng có chức năng “… thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì duy trì an ninh, trật tự xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo qui định của pháp luật”. Vì việc bổ sung như trên phù hợp với quan điểm của Đảng.

Thực tiễn cho thấy, từ khi thành lập đến nay Bộ đội Biên phòng luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Hơn nữa, việc bổ sung cũng bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất với khoản 2 điều 31 của Luật Biên giới quốc gia, khoản 2 điều 35 Luật Quốc phòng, khoản 5 điều 16 của Luật Công an nhân dân.

Về nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, quy định như trong dự thảo là đúng nhưng chưa đủ, cần phải được rà soát, nghiên cứu bổ sung cho đầy đủ, thống nhất. Cụ thể, tại khoản 3 dự thảo luật có nêu: “Thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc quốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu”. Trong khi đó tại khoản 2, điều 5 nhiệm vụ về biên phòng ngoài việc qui định việc “… xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống mốc giới, công trình biên giới, cửa khẩu…” còn được bổ sung thêm “các công trình khác ở khu vực biên giới”. Vì vậy, cuối khoản 3 điều 13 nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng cần bổ sung thêm “các công trình khác ở khu vực biên giới”  cho phù hợp với khoản 2, điều 5 nhiệm vụ về biên phòng và bảo đảm tính thống nhất của các điều luật.

Về quyền hạn của Bộ đội Biên phòng,đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuậnđồng tình với việc quy định ở điều 14 của dự thảo luật. Việc quy định tại điều 14 là kế thừa Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, đảm bảo tính chặt chẽ, đầy đủ, thống nhất, phù hợp với các quy định hiện hành.

TẤN THÀNH (lược ghi)(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam