Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16: Thông qua Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5

30/08/2017, 08:22

BT- Sáng 29/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, ban hành các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

Các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10, số 11 và số 12 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, đã được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần sau khi lấy ý kiến góp ý của các cán bộ chủ chốt của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ: mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 10, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 4.500 doanh nghiệp, năm 2025 có 6.600 doanh nghiệp và  đến năm 2030 có khoảng 8.700 doanh nghiệp hoạt động. Tỷ  trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân (bao gồm cả cơ sở kinh doanh cá thể) vào GRDP đến năm 2020 đạt khoảng 70%, năm 2025 đạt khoảng 72%, năm 2030 đạt 74%. Bình quân giai đoạn 2016 - 2025, năng suất lao động tăng từ 5,5%/năm trở lên đã hợp lý hay chưa? Ngoài ra, các đại biểu cũng đã góp ý, sửa đổi, bổ sung vào một số nội dung như: tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân (Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10); phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường; một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11). Mục tiêu đến năm 2020 của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12... Thay mặt các đồng chí chủ trì hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đã làm rõ hơn một số nội dung trong các dự thảo Chương trình hành động, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.   

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của các Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tổ chức quán triệt sâu kỹ các Nghị quyết số 10, 11, 12 của Ban Chấp hành Trung ương  và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đồng thời tích cực tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình hành động. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện...            

Đ.N


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16: Thông qua Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5