Hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII): Thống nhất ý chí và hành động, thực hiện hiệu quả các nghị quyết

30/06/2017, 08:52 - Lượt đọc: 59

BTO - Sáng 29/6/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Thuận có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội; các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố …

         
   

         

         Tại điểm cầu Tỉnh ủy    Bình Thuận, 100% cán bộ tham dự đều tập trung theo dõi hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã phổ biến và quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và nội dung của 3 nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nội dung trọng tâm của các nghị quyết này là những định hướng lớn. Thủ tướng yêu cầu, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo,  mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cấp, các ngành và các địa phương. Để qua đó vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả, thiết thực.

Đ.N


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII): Thống nhất ý chí và hành động, thực hiện hiệu quả các nghị quyết