KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh
4 tháng trước Thông tin chính sách mới
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh như sau:
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO