Theo dõi trên

Mặt trận Hàm Tân: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

28/12/2023, 05:12

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt cuộc vận động) trên địa bàn huyện Hàm Tân đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo

Ông Võ Xuân Định – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân cho biết: “Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động, các hội, đoàn thể chính trị, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp đỡ nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phong trào giảm nghèo trong năm qua ở địa phương được phát động mạnh mẽ, khơi dậy lòng nhân ái và truyền thống đoàn kết, cần cù lao động của nhân dân trong huyện, tạo ra phong trào toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo". Các hình thức giúp nhau giảm nghèo rất đa dạng, phong phú. Các phong trào trợ giúp thanh niên lập nghiệp, giúp đỡ đồng bào nghèo phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng...

fcb7c21b-b82b-4b44-a816-da959a5b9e1a.jpeg
Hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo.

Cùng với đó, hỗ trợ sinh kế cho nhiều hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhất là mô hình “Hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo” của Mặt trận huyện trong năm đã vận động trao 17 con bò với số tiền 404 triệu đồng, đến nay, toàn huyện đã trao 41 con bò sinh sản với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng cho hộ nghèo. Cùng với đó, hỗ trợ cho 1 hộ nghèo mua ngư cụ với số tiền 25 triệu đồng từ “Quỹ vì người nghèo” huyện. Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được quan tâm bằng các hoạt động thiết thực như vận động các nguồn lực thăm, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Đặc biệt, năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện đã vận động được trên 1,4 tỷ đồng/750 triệu đồng, đạt 198,44%. Từ Quỹ “Vì người nghèo” vận động được, đến nay xây mới 21 căn và 4 căn sửa chữa, tổng số tiền hỗ trợ 1,4 tỷ đồng. Với nhiều phương thức hỗ trợ trên đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

8c9d4d9c-87d7-4fa7-86b3-f71cbebddf02.jpeg
Tặng quà cho người nghèo.

Nhân rộng các mô hình

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân đã xây dựng các kế hoạch triển khai nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến 53 thôn, khu phố trên toàn huyện. Trong đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), thôn, khu phố văn hóa ngày càng đi vào thực chất. Kết quả, trong năm hộ GĐVH đạt 98,23%, có 53/53 thôn, khu phố đăng ký giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 100%.

Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhất là phong trào Nhà nước cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, trong năm toàn huyện đã làm 53 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 12,467 km có tổng giá trị 16,138 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 5,76 tỷ đồng. Cùng với đó, các mô hình như tuyến đường “Ánh sáng an ninh và xây dựng trụ cờ” đã xây dựng trước đây tiếp tục nhân rộng thêm 54 tuyến đường “Ánh sáng an ninh và xây dựng trụ cờ” với 354 bóng dài 13.636 m, 354 trụ cờ với tổng kinh phí trên 518 triệu đồng, nâng tổng số hiện nay toàn huyện là 332 tuyến đường “Ánh sáng an ninh và xây dựng trụ cờ”. Các mô hình như “Giúp đỡ người hoàn lương” tại thị trấn Tân Minh, “Khu dân cư bảo vệ môi trường” ở Tân Phúc, “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt” ở Tân Hà, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm” ở thị trấn Tân Nghĩa, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy” ở Tân Đức... tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng phát triển sâu rộng và đạt nhiều kết quả thiết thực, thời gian tới MTTQ các cấp huyện Hàm Tân tiếp tục thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện tốt Pháp lệnh 34 dân chủ ở cơ sở, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động Ngày Vì người nghèo, mục tiêu 3 giảm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm đường giao thông nông thôn gắn với các phong trào và nhiệm vụ chính trị của địa phương để nâng cao chất lượng cuộc vận động một cách toàn diện.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Thực hiện 3 công trình trồng cây xanh
Hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện được 3 công trình trồng cây xanh với 3.000 cây sao đen có tổng kinh phí khoảng 125 triệu đồng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mặt trận Hàm Tân: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới