NGÀY HỘI “ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Phát huy truyền thống tốt đẹp qua Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”
2 tháng trước Xã hội
Qua 20 năm (2003-2023) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong tỉnh (gọi ngày hội) đã phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO